Chess

Магнус Карлсен спечели блицтурнира на Altibox Norway Chess

safe_image[1]
На 18 април се състоя блицтурнир. Класиране:
CgWjfcoUUAAKsQa[1]
1. Магнус Карлсен - 7,5
CgWHnmzUkAEMwhV[1]
2. Аниш Гири – 6,5
CgVfKVZWIAADr2y[1]
cb2ff6ea16128d4d8c9f0cfd853d11b2[1]
3-4. Максим Вашие-Лаграв, Владимир Крамник – по 6
5. Левон Аронян – 4,5
6. Пентала Харикришна – 4
CgVhE7HWIAEWmcI[1]
7. Веселин Топалов – 3
8-10. Нилс Гранделиус, Ли Чао, Павел Елянов – по 2,5.
CgWGWGmXIAA3HIv[1]
Четвъртият турнир Norway Chess ще се състои от 18 до 30 април 2016 г. в Ставангер.

10 гросмайстори ще играят по кръговата система:

Магнус Карлсен (Норвегия, 2851)
Владимир Крамник (Русия, 2801)
Аниш Гири (Холандия, 2790)
Максим Вашие-Лаграв (Франция, 2788)
Левон Аронян (Армения, 2784)
Павел Елянов (Украйна, 2765)
Пентала Харикришна (Индия, 2763)
Ли Чао (Китай, 2755)
Веселин Топалов (България, 2754)
Нилс Гранделиус (Швеция, 2649)

1 Magnus Carlsen 2851
2 Vladimir Kramnik 2801
4 Anish Giri 2790
5 Maxime Vachier-Lagrave 2788
7 Levon Aronian 2784
12 Pavel Eljanov 2765
13 Pentala Harikrishna 2763
15 Li Chao 2755
16 Veselin Topalov 2754
112 Niels Grandelius 2649

Играе се: 19-22, 24, 25, 27-29 април.
Почива се: 23, 26 април.

Шах, шах новини и турнири от Chessdom © 2013