Chess

Магнус Карлсен победител на Altibox Norway Chess

13062202_1070584389667602_8616892774576489335_n[1]
Четвъртият турнир Norway Chess се провежда от 18 до 30 април 2016 г. в Ставангер.
13077030_1066108460115195_8445072680050210434_n[2]
10 гросмайстори играят по кръговата система:

Магнус Карлсен (Норвегия, 2851)
Владимир Крамник (Русия, 2801)
Аниш Гири (Холандия, 2790)
Максим Вашие-Лаграв (Франция, 2788)
Левон Аронян (Армения, 2784)
Павел Елянов (Украйна, 2765)
Пентала Харикришна (Индия, 2763)
Ли Чао (Китай, 2755)
Веселин Топалов (България, 2754)
Нилс Гранделиус (Швеция, 2649)

1 Magnus Carlsen 2851
2 Vladimir Kramnik 2801
4 Anish Giri 2790
5 Maxime Vachier-Lagrave 2788
7 Levon Aronian 2784
12 Pavel Eljanov 2765
13 Pentala Harikrishna 2763
15 Li Chao 2755
16 Veselin Topalov 2754
112 Niels Grandelius 2649

Играе се: 19-22, 24, 25, 27-29 април.
Почива се: 23, 26 април.
b3f8e1d5a56d705fa2f95aa821c7681f[1]
Крайно класиране:
ChOc_lmWwAAl6Yr[1]
1. Магнус Карлсен – 6
2. Левон Аронян – 5.5
3-5. Максим Вашие-Лаграв, Владимир Крамник, Веселин Топалов – по 5
6-7. Ли Чао, Пентала Харикришна – по 4.5
8. Аниш Гири – 4
9. Павел Елянов – 3
10. Нилс Гранделиус – 2.5
13062142_1071102042949170_7269804971006843727_n[1]

Шах, шах новини и турнири от Chessdom © 2013